Önder TURAN Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr.

Yılmaz ZENGER Konuşmacı
Yüksek Mimar ve Öğretim Görv.